Árak

  • Gyer­mek: 3€
  • Fel­nőtt: 5€

Cso­por­tos és csa­pat­épí­tő prog­ra­mok­ra kér­je egye­di aján­la­tun­kat szál­lás­sal, étkezéssel.

Nyitvatartás

  • Május — Augusz­tus: 10:00–18:00
  • Szep­tem­ber — Ápri­lis: Tele­fo­nos meg­be­szé­lés szerint