Ceny

  • Dieťa: 3 €
  • Dos­pelý: 5 €

Pre team­buil­din­go­vé prog­ramy si vyži­ad­aj­te našu jedi­neč­nú ponu­ku s uby­to­va­ním a stravou.

Otváracie hodiny

  • Máj — august: 10:00 — 18:00
  • Sep­tem­ber — Apríl: Po tele­fo­nic­kej dohode