Südwind 2022

2022.07.28.

Idén 10-ik alka­lom­mal ren­dez­zük meg nagy­sza­bá­sú hadi­be­mu­ta­tón­kat az Orosz­kai Hadi­mú­ze­um szabadterületén! Időpont: 2022. augusz­tus 14. Program: 11:00–11:45 Kutyás fegy­őrök bemu­ta­tó­ja a Nagy­pusz­tai Bün­te­tés-vég­re­haj­tá­si Intézetből 11:45–12:30  1. Világ­há­bo­rús bemutató 12:30–12:50 Tűz­sze­rész bemutató 12:50–13:30 Hideg­há­bo­rús bemutató 13:30–14:00 Hadi­tech­ni­ka felvonulása 14:00-tól Süd­wind II. Világ­há­bo­rús hadijáték Belépő Gyer­mek: 5 EUR Fel­nőtt: 7 EUR A nap folya­mán a múze­um tár­la­tai sza­ba­don látogathatók!