Südwind 2022

Idén 10-ik alka­lom­mal ren­dez­zük meg nagy­sza­bá­sú hadi­be­mu­ta­tón­kat az Orosz­kai Hadi­mú­ze­um szabadterületén!

Időpont:

2022. augusz­tus 14.

Program:

11:00–11:45

  • Kutyás fegy­őrök bemu­ta­tó­ja a Nagy­pusz­tai Bün­te­tés-vég­re­haj­tá­si Intézetből

11:45–12:30

  •  1. Világ­há­bo­rús bemutató

12:30–12:50

  • Tűz­sze­rész bemutató

12:50–13:30

  • Hideg­há­bo­rús bemutató

13:30–14:00

  • Hadi­tech­ni­ka felvonulása

14:00-tól

  • Süd­wind II. Világ­há­bo­rús hadijáték

Belépő

  • Gyer­mek: 5 EUR
  • Fel­nőtt: 7 EUR

A nap folya­mán a múze­um tár­la­tai sza­ba­don látogathatók!